När

17 januari, 2013    
00:00

Det ställs flera krav på en delegation för att ett straffrättsligt ansvar för t.ex. yttre miljö och arbetsmiljö ska överflyttas från den som delegerar till den som mottar själva delegationen. På seminariet kommer vi att ta upp vad som krävs för att en korrekt delegering ska ha skett och vad som händer om kraven inte uppfylls. Vi diskuterar också ett par färska rättsfall där man ser hur ansvaret hanterats i praktiken. Hur mycket kan man lita på vad andra i organisationen gör eller kan om man själv har ansvaret för yttre miljö eller arbetsmiljö?

Seminariet kommer att hållas av advokaten Pia Pehrson och biträdande juristen Anna Lundberg på Foyen Advokatfirma. Såväl Pia som Anna är specialiserade inom miljö- och arbetsmiljörätt.

Seminariet äger rum den 17 januari 2013 kl. 11.30 till ca 13.00 på Palace i Brunnsparken, Södra Hamngatan 2 i Göteborg.

Vi inleder träffen med att äta en varmbuffé. Föredraget startar kl. 12.15 i samband med intag av kaffe och kaka.

Vänföretag går gratis och kostnaden för enskilda medlemmar är 100 kr.
Kostnaden för ickemedlemmar som önskar delta är 200 kr.

Inbetalning görs till föreningens postgiro eller bankgiro, se hemsidan.

Anmäl dig senast den 10 januari.

Anmälan kan göras nedan eller på föreningens hemsida www.miljorattsforeningen.se

Tacksam om ni avanmäler er om ni får förhinder då föreningen annars får en kostnad för er lunch. Ni kan också lämna platsen till någon annan.

Välkomna!