När

17 januari, 2018    
11:30 - 14:00

Bokningar

Bokning stängd

Seminarium om ändringarna i kapitel 6 i miljöbalken

Annika Ryegård och Elin Andersen från Naturvårdsverket berättar om de nyligen beslutade förändringarna i kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömningar. Syftet med ändringarna är att effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för planer och program för verksamheter och åtgärder. Det nya kapitlet innehåller flera nya begrepp, bl.a.  miljöbedömning som används för att beskriva processerna med att exempelvis ta fram underlag och samråda. De nuvarande kraven på vad ett samrådsunderlag ska innehålla tydliggörs, det blir tydligare krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och det blir kompetenskrav för de personer som tar fram en sådan beskrivning.  Mer om detta får du dig till livs vid vårt seminarium som startar med lunch kl.11.30.

Välkommen!

Föreningens kontaktperson för aktiviteten är Elisabeth Lindqvist, 0736-60 51 78

Var

First Hotell G
Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg
Laddar Karta...

Seminarium om ändringarna i kapitel 6 i miljöbalken

Annika Ryegård och Elin Andersen från Naturvårdsverket berättar om de nyligen beslutade förändringarna i kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömningar. Syftet med ändringarna är att effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för planer och program för verksamheter och åtgärder. Det nya kapitlet innehåller flera nya begrepp, bl.a.  miljöbedömning som används för att beskriva processerna med att exempelvis ta fram underlag och samråda. De nuvarande kraven på vad ett samrådsunderlag ska innehålla tydliggörs, det blir tydligare krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och det blir kompetenskrav för de personer som tar fram en sådan beskrivning.  Mer om detta får du dig till livs vid vårt seminarium som startar med lunch kl.11.30.

Välkommen!

Föreningens kontaktperson för aktiviteten är Elisabeth Lindqvist, 0736-60 51 78

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.