När

24 september, 2012    
00:00

Var

Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg
Stora Badhusgatan 2b, Göteborg
Laddar Karta...

Västsvenska miljörättsföreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst om frågorna kring förordningen om Reach.
Det har nu gått fem år sedan kemikalieförordningen Reach (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Echa med säte i Helsingfors är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen. Reach-förordningen reglerar bland annat de ansvar och de skyldigheter som faller på tillverkare, importörer, distributörer och ned­strömsanvändare av kemiska ämnen, blandningar och varor. Vad har hänt under dessa fem år och hur bedrivs arbetet?

Under seminariet redogör Eva Nilsson, jurist vid Kemikalieinspektionen, om grunderna i förordningen, om implementeringen och hur KemI arbetar praktiskt med Reach. Ragnhild Bruhn, Reach-koordinatorn vid Volvo Group Sweden ger oss en inblick i hur en nedströmsanvändare arbetar med Reach-frågorna.

Seminariet äger rum den 24 september, kl. 17:30 till ca 19:30, i Länsstyrelsens hörsal med ingång Stora Badhusgatan 2 b, Göteborg