Inga Evenemang

Tidigare aktiviteter

november 2016

16 nov

Mikroplaster i havet

16 november, 2016    
11:30 - 13:00
På senare år har problemet med mikroplast uppmärksammats allt mer. Ett bekymmer är att havets små djur får i sig plastpartiklar. Man misstänker också att plastpartiklarna [...]

oktober 2016

18 okt

Volvo Cars bygger ny bilfabrik i Charleston, SC, USA

18 oktober, 2016    
17:30 - 20:30
Välkommen på ett seminarium som beskriver skillnaderna mellan miljölagstiftningarna i Europa/Sverige och USA, speciellt ur tillståndssynpunkt. Utgångspunkten är den nya bilfabrik som är under uppbyggnad [...]

september 2016

29 sep

Projekt Terra - hur regleras saneringsåtgärder på bästa sätt?

29 september, 2016    
17:30 - 21:00
Välkommen på ett seminarium om det stora saneringsprojektet TERRA som pågår vid AkzoNobels anläggning i Bohus och de miljörättsliga regleringarna kring förelagda saneringsåtgärder! Projektet har [...]

maj 2016

17 maj

Ekologisk kompensation - ett hett ämne!

17 maj, 2016    
11:30 - 13:00
Detta är ett utdrag om detta evenemang.
10 maj

februari 2016

25 feb

After Work med Västsvenska Miljörättsföreningen

25 februari, 2016    
17:00 - 21:00
Detta är ett utdrag om detta evenemang.

januari 2016

26 jan

Lunchseminarium om Bremendomen

26 januari, 2016    
11:30 - 13:00
Detta är ett utdrag om detta evenemang.

december 2015

14 dec

Lunchseminarium den 14 december om nyheter med Seveso III-direktivet

14 december, 2015    
11:30 - 13:00
Detta är ett utdrag om detta evenemang.

november 2015

18 nov

Kvällsseminarium den 18 november apropå FN:s klimatkonferens i Paris - hur kan vi bidra

18 november, 2015    
17:30 - 20:00
Birgit Nielsen från Länsstyrelsen i Västra götalands län inleder med att berätta i korthet om klimatförhandlingarna. Därefter behandlar Dan Bäckström på Svenska Naturskyddsföreningen den vetenskapliga [...]

september 2015

09 sep

Nya bullerregler - Hur påverkas industrin och bostadsbyggandet?

9 september, 2015    
17:00 - 20:00
Under sommaren har den nya förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande trätt i kraft och genom ändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken har 'tysta sidor' [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10