Inga Evenemang

Tidigare aktiviteter

december 2019

04 dec

Den nya vattenförvaltningen ur domstolens perspektiv

4 december, 2019    
11:30 - 13:00
Välkomna på lunchföredrag med Christina Olsen Lundh! Christina är rådman vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg och kommer att prata om regelverket kring den nya [...]

november 2019

11 nov

Tema artskydd - ett kvällseminarium du inte får missa!

11 november, 2019    
17:30 - 18:30
Måndagen den 11 november gästas Västsvenska Miljörättsföreningen av Helene Lindahl på Naturvårdsverkets Artenhet. Helene arbetar med artskyddsfrågor sedan flera år tillbaka och har nyligen tagit [...]

september 2019

Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad den 19 september

Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad den 19 september

19 september, 2019    
12:00 - 18:00
Har du någon gång undrat var som händer med TV:n efter att du lämnat den på ÅVC:en? Eller vad som händer med din gamla trotjänare [...]

april 2019

16 apr

Klimatanpassning i tillståndsprövningar

16 april, 2019    
11:30 - 13:00
För de som inte kunde vara med på länsstyrelsens konsultdag den 14 mars erbjuds nu ett nytt tillfälle att ta del av Siv Hanssons intressanta [...]

mars 2019

14 mar

Konsultdag på länsstyrelsen

14 mars, 2019    
09:00 - 16:20
Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus på de olika delmomenten [...]

januari 2019

23 jan

Nya regler i PBL igen - ett antal utmaningar

23 januari, 2019    
11:30 - 13:00
Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat Pia Pehrson får vi en [...]

december 2018

04 dec

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

4 december, 2018    
11:30 - 13:00
Lunchseminarium om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid Ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i Göteborgsregionen har fastställts under 2018. Annika Svensson, luftexpert på Länsstyrelsen, berättar [...]

november 2018

20 nov

Miljögifter i vatten, analyser från 2017 och 2018

20 november, 2018    
11:30 - 13:15
Är du intresserad av att ta del av färska resultat från miljögiftsundersökningar så kan du anmäla dig till vårt lunchseminarie den 20 november. Länsstyrelsen har under [...]
06 nov

Seminarium om processen kring slutförvaret för använt kärnbränsle

6 november, 2018    
17:30 - 20:00
Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Malin företräder Östhammars [...]

september 2018

28 sep

Nya regler för vattenmiljö och vattenkraft

28 september, 2018    
11:30 - 13:00
Den 1 januari 2019 införs nya regler för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska få skarpare genomslag i Sverige. Reglerna införs genom proposition 2017/18:243. Dessutom införs [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10