Inga Evenemang

Tidigare aktiviteter

september 2022

29 sep

Kvällsseminarium - En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

29 september, 2022    
17:30 - 20:00
I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens syfte var att underlätta för [...]

maj 2022

24 maj

Ordinarie föreningsstämma med föredrag om Hållbar Kemi 2030

24 maj, 2022    
17:30 - 20:30
  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av [...]
04 maj

Lunchseminarium på temat tekniskt vatten – återvunnet vatten som saknar juridisk definition

4 maj, 2022    
11:30 - 13:00
Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för samhället i tider med ökad [...]

mars 2022

08 mar

Lunchseminarium på Teams om masshantering och vägledning kring avfallsbegreppet

8 mars, 2022    
12:00 - 13:00
Lyssna på Helen Lindqvist från Naturvårdsverket när hon berättar om deras kommande vägledning kring användning av avfall för anläggningsändamål. Kommer man denna gång att lyckas [...]

januari 2022

27 jan

Lunchwebbinarium om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv

27 januari, 2022    
12:00 - 13:00
Plast är ett funktionellt material med viktiga användningsområden i flera branscher. Den ökade användningen av plast för kortlivade produkter som inte utformats för återanvändning eller [...]

oktober 2021

28 okt

"Elen eller ålen?" Seminarium på tema omprövning av vattenkraft

28 oktober, 2021    
17:30 - 19:30
Efter en period med digitala träffar välkomnar vi nu medlemmarna till ett seminarium på Handels den 28 oktober kl 17:30! Kvällen kommer att inledas med [...]

september 2021

15 sep

Lunchwebbinarium om artskyddsutredningen med Christina Olsen Lundh

15 september, 2021    
12:00 - 13:00
I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag var att se över artskyddsförordningen [...]

maj 2021

25 maj

Ordinarie föreningsstämma och föredrag Jonas Ebbesson

25 maj, 2021    
17:30 - 19:30
Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30 Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda) Föredragningslista: Val av ordförande för [...]
12 maj

Lunchwebbinarium om EU-​domstolens förhandsavgörande i de uppmärksammade målen ”Skydda skogen”

12 maj, 2021    
12:00 - 13:00
Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs [...]

april 2021

15 apr

Lunchwebbinarium - Kommissionens förslag till ny Batteriförordning

15 april, 2021    
12:00 - 13:00
Elektrifieringen ses av många som en av de viktigaste lösningarna för att komma bort från de fossila bränslena. I framtiden skall allt från gräsklipparen till [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10