Inga Evenemang

Tidigare aktiviteter

september 2011

13 sep

Ingvar Persson om kärnkraftens utveckling och påverkan på lagstiftningen

13 september, 2011    
00:00
Den 13 september berättar Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftsinspektion, om de politiska ställningstagandena till kärnkraftens utnyttjande från 1945, då [...]

maj 2011

27 maj

Hur arbetar mark- och miljödomstolen?

27 maj, 2011    
00:00
Den 27 maj berättar Gunnar Barrefors, miljöråd vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om arbetet i domstolen.  
11 maj

Årsmötet den 11 maj med Anna-Lena Rosengardten Miljööverdomstolen som berättar om villkorsskrivning

11 maj, 2011    
00:00
Anna Lena Rosengardten, miljöråd vid Miljööverdomstolen berättar om villkorsskrivning och de senaste domarna om efterbehandling från Miljööverdomstolen  

mars 2011

18 mar

EU-rätt, 18 mars

18 mars, 2011    
00:00
Christina Olsen-Lundh vid Göteborgs Universitet berättar bla om de olika institutionernas roll och hur olika typer av rättsakter inverkar på medlemsstaternas möjlighet att själva lagstifta. [...]
5 6 7 8 9 10