När

27 september, 2011    
00:00

Var

SKF:s huvudkontor
Hornsgatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Västsvenska Miljörättsföreningen besöker SKF:s anläggningar i Gamlestaden, Göteborg.

Besöket inleds med en allmän presentation av SKF och dess verksamhet och en tur i fabriken.

Därefter presenterar Elisabet Stadler, miljöchef på SKF Sverige AB och styrelsesuppleant i föreningen, SKFs övergripande miljöarbete och några specifika miljöfrågor som är aktuella för verksamheten just nu.

Arrangemanget avslutas med att SKF bjuder på lättare förtäring i mingelformat, i anslutning till SKF:s besöksutställning.

Västsvenska miljörättsföreningen vill passa på att påminna om inbetalning av årsavgiften. Avgiften är 300 kr för enskild person och 5 000  kr per år för Vänföretag.

Inbetalning kan göras till plusgiro 30 58 74-9 eller bankgiro 5562-1262.