Vill du bli medlem i föreningen?

Är du intresserad av medlemskap har föreningen två typer; medlemskap för enskild medlem eller vänföretag.

Våra vänföretag är:

 • Akzo Nobel Pulp and Perf.
 • Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
 • BIM Kemi Sweden
 • Cowi
 • DGE Mark & Miljö
 • Front Advokater
 • Göteborgs Hamn AB
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Mannheimer Swartling AB
 • PG Magnusson Advokatbyrå
 • Ramböll
 • Sweco
 • Volvo Cars Corporation

vindkraft3

Har du frågor om medlemsskap eller vill veta mer om föreningen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Formulär för ansökan finns längst ner på denna sidan.

Medlemsavgifter

Vill du bli medlem eller har du glömt att betala din medlemsavgift?

Avgifter:
Enskild person: 300 kr per år
Vänföretag: 5 000 kr per år

Betalning kan ske till:
plusgiro 130 48 74-9
bankgiro 5562-1262

Vänföretag

Vänföretag har rätt att anmäla fritt antal medlemmar i föreningen. Vid varje arrangemang får fyra medlemmar gå fritt. Företag, organisatiorner, myndigheter, kommuner, skolor universitet m.m. kan anmäla sig som vänföretag.

Medlemsansökan

Fält markerade med * är obligatoriska