Styrelsen

Hannele Engdahl

Ordförande

Fastighetskontoret, Trafikkontoret

Hannele Engdahl arbetar som miljöjurist på Göteborgs stads fastighetskontor resp. trafikkontor. Hon har tidigare arbetat på mark- och miljödomstolen samt som advokat.

031-368 09 71 / 0722-55 86 15

hannele.engdahl@fastighet.goteborg.se

Carl Hagberg

Ledamot, Kassör

Stena Metall AB

Carl Hagberg arbetar som jurist på Stena Metall AB, en återvinningskoncern med verksamhet i hela Sverige. Han har tidigare arbetat på länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt som advokat.

072-530 51 18

carl.hagberg@stenametall.se

Eva-Britt Eklöf Petrusson

Ledamot

Havs- och vattenmyndigheten

Eva-Britt Eklöf Petrusson arbetar som enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

eva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.se

Elisabeth Lindqvist Tärneld

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Elisabeth Lindqvist Tärneld arbetar som länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon arbetar med tillsyn och prövning framförallt av processindustri och raffinaderier. Hon arbetar också en del med miljöövervakning och kemikaliefrågor. Tidigare har hon arbetat i kommunal verksamhet.

010-224 46 78 / 073-660 51 78

elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

Hannes Werner

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Hannes Werner arbetar som länsjurist på länsstyrelsens rättsenhet. Han har bred kompetens inom miljö- och fastighetsrätten och handlägger ärenden om överklagade kommunala beslut.

010-224 42 08

hannes.werner@lansstyrelsen.se

Johanna Arlinger

Ledamot

Geosigma AB

Johanna Arlinger arbetar som miljökonsult på Geosigma AB, främst med utredningar som rör förorenade områden och förorenade byggnader. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Göteborgs universitet med forskningsverksamhet kring mikroorganismer i djupa berg och grundvatten.

010-482 88 92

johanna.arlinger@geosigma.se

Aron Westholm

Suppleant

Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet

Aron Westholm är doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör primärt miljörättsliga frågor med ett fokus på havs- och vattenförvaltning. Aron har tidigare arbetat med miljörätt inom såväl offentlig som privat sektor.

aron.westholm@law.gu.se

Anna Wilhelmsson

Suppleant

Volvo Car Corporation

Anna Wilhelmsson arbetar som miljöchef på Volvo Cars.

anna.wilhelmsson@volvocars.com

Karin Kannesten

Suppleant

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Karin Kannesten arbetar på länsstyrelsens tillsynsenhet med främst tillsyn över processindustrier. Hon har tidigare arbetat som miljösamordnare på Volvo Cars Torslanda och som miljö- och hälsoskyddsinspektör samt som miljökonsult i Sverige och USA.

010-224 48 37

karin.kannesten@lansstyrelsen.se