Styrelsen

Hannele Engdahl

Ordförande

Fastighetskontoret, Trafikkontoret

Hannele Engdahl arbetar som miljöjurist på Göteborgs stads fastighetskontor resp. trafikkontor. Hon har tidigare arbetat på mark- och miljödomstolen samt som advokat.

031-368 09 71 / 0722-55 86 15

hannele.engdahl@fastighet.goteborg.se

Carl Hagberg

Ledamot, Kassör

Stena Metall AB

Carl Hagberg arbetar som jurist på Stena Metall AB, en återvinningskoncern med verksamhet i hela Sverige. Han har tidigare arbetat på länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt som advokat.

072-530 51 18

carl.hagberg@stenametall.se

Sara Grahn

Ledamot

Havs- och vattenmyndigheten

Sara Grahn är ansvarig för juridiska enheten på Havs- och vattenmyndigheten. Hon är jurist och har tidigare arbetat på länsstyrelsen och förvaltningsdomstolen. Idag arbetar hon i huvudsak med miljörätt, fiskerätt och förvaltningsrätt.

010-698 63 73

sara.grahn@havochvatten.se

Elisabeth Lindqvist Tärneld

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Elisabeth Lindqvist Tärneld arbetar som länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon arbetar med tillsyn och prövning framförallt av processindustri och raffinaderier. Hon arbetar också en del med miljöövervakning och kemikaliefrågor. Tidigare har hon arbetat i kommunal verksamhet.

010-224 46 78 / 073-660 51 78

elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

Hannes Sentek

Ledamot

Front Advokater

Hannes Sentek är advokat och har bred kompetens inom både miljö- och fastighetsrätt. Han arbetar med bland annat tillstånds- och tillsynsfrågor för olika typer av verksamheter samt plan- och byggfrågor. Han lämnar även löpande rådgivning i frågeställningar kopplade till bland annat exploatering av mark.

031-10 76 35 / 0761-10 20 91

hannes.sentek@front.law

Johanna Arlinger

Ledamot

Geosigma AB

Johanna Arlinger arbetar som miljökonsult på Geosigma AB, främst med utredningar som rör förorenade områden och förorenade byggnader. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Göteborgs universitet med forskningsverksamhet kring mikroorganismer i djupa berg och grundvatten.

010-482 88 92

johanna.arlinger@geosigma.se

Filippo Valguarnera

Suppleant, Webbansvarig

Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet

Filippo Valguarnera är docent i rättsvetenskap och universitetslektor vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans aktuella forskningsintressen berör gränslandet mellan förmögenhetsrätt och miljörätt, med särskilt fokus på commons och allemansrätten.

031-786 15 20 / 070-770 25 51

filippo.valguarnera@law.gu.se

Kristina Flisberg

Suppleant

AstraZeneca AB

Kristina Flisberg arbetar som miljöspecialist på AstraZeneca AB. Hon har tidigare jobbat som miljöingenjör på länsstyrelsen samt på massabruket Munksjö Aspa Bruk AB.

031-776 11 70 / 072- 45 44 744

kristina.flisberg@astrazeneca.com

Mihkel Laks

Suppleant

Volvo Cars Corporation

Mihkel Laks är teknikchef inom Miljöskydd, Volvo Personvagnar AB. Inom hans ansvarsområden faller bland annat energieffektivisering, utsläppskontroll luft och vatten, samt ett globalt ansvar för klimatneutralitet för företagets egna anläggningar.

031-59 53 07 / 070-8212632

mihkel.laks@volvocars.com