Styrelsen

Hannele Engdahl

Ordförande

Fastighetskontoret, Trafikkontoret

Hannele Engdahl arbetar som miljöjurist på Göteborgs stads fastighetskontor resp. trafikkontor. Hon har tidigare arbetat på mark- och miljödomstolen samt som advokat.

031-368 09 71 / 0722-55 86 15

hannele.engdahl@fastighet.goteborg.se

Carl Hagberg

Ledamot, Kassör

Stena Metall AB

Carl Hagberg arbetar som jurist på Stena Metall AB, en återvinningskoncern med verksamhet i hela Sverige. Han har tidigare arbetat på länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt som advokat.

072-530 51 18

carl.hagberg@stenametall.se

Martin Jansson

Ledamot

Havs- och vattenmyndigheten

Martin Jansson arbetar som verksjurist på Havs-och vattenmyndigheten huvudsakligen med vattenförvaltning och miljöprövningar. Han har tidigare arbetat på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

010-698 62 12

martin.c.jansson@havochvatten.se

Elisabeth Lindqvist Tärneld

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Elisabeth Lindqvist Tärneld arbetar som länsmiljöingenjör på länsstyrelsen. Hon arbetar med tillsyn och prövning framförallt av processindustri och raffinaderier. Hon arbetar också en del med miljöövervakning och kemikaliefrågor. Tidigare har hon arbetat i kommunal verksamhet.

010-224 46 78 / 073-660 51 78

elisabeth.lindqvist.tarneld@lansstyrelsen.se

Hannes Werner

Ledamot

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Hannes Werner arbetar som länsjurist och har bred kompetens inom både miljö- och fastighetsrätt.

Johanna Arlinger

Ledamot

Geosigma AB

Johanna Arlinger arbetar som miljökonsult på Geosigma AB, främst med utredningar som rör förorenade områden och förorenade byggnader. Tidigare har hon bl.a. arbetat på Göteborgs universitet med forskningsverksamhet kring mikroorganismer i djupa berg och grundvatten.

010-482 88 92

johanna.arlinger@geosigma.se

Aron Westholm

Suppleant

Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet

Aron Westholm är doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör primärt miljörättsliga frågor med ett fokus på havs- och vattenförvaltning. Aron har tidigare arbetat med miljörätt inom såväl offentlig som privat sektor.

aron.westholm@law.gu.se

Maria Dahlbeck

Suppleant

BIM Kemi AB

Maria Dahlbeck arbetar som miljö- och produktsäkerhetschef samt koordinator för hållbarhetsfrågor på BIM Kemi. Hon har tidigare varit konsult inom miljöstrategisk rådgivning på Golder Associates samt ägnat sig åt tillämpad forsking inom området produktrelaterad miljöanalys på Chalmers.

maria.dahlbeck@bimkemi.com

Karin Kannesten

Suppleant

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Karin Kannesten arbetar på länsstyrelsens tillsynsenhet med främst tillsyn över processindustrier. Hon har tidigare arbetat som miljösamordnare på Volvo Cars Torslanda och som miljö- och hälsoskyddsinspektör samt som miljökonsult i Sverige och USA.

010-224 48 37

karin.kannesten@lansstyrelsen.se