GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Sep

Lunchwebbinarium om artskyddsutredningen med Christina Olsen Lundh

I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag …

Sista anm.: 2021-09-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 21

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

Maj

Ordinarie föreningsstämma och föredrag Jonas Ebbesson

Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30 Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda) Föredragningslista: Val …

Sista anm.: 2021-05-21
Antal platser: 100
Platser kvar: 75

GENOMFÖRD AKTIVITET

12

Maj

Lunchwebbinarium om EU-​domstolens förhandsavgörande i de uppmärksammade målen ”Skydda skogen”

Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från …

Sista anm.: 2021-05-10
Antal platser: 100
Platser kvar: 32

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Apr

Lunchwebbinarium – Kommissionens förslag till ny Batteriförordning

Elektrifieringen ses av många som en av de viktigaste lösningarna för att komma bort från de fossila bränslena. I framtiden …

Sista anm.: 2021-04-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 71

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.