GENOMFÖRD AKTIVITET

23

Jan

Nya regler i PBL igen – ett antal utmaningar

Vi inleder årets medlemsaktiviteter med ett lunchseminarium onsdagen den 23 januari om aktuella ändringar i PBL. Med ledning av advokat …

Sista anm.: 2019-01-18
Antal platser: 50
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

Dec

2018

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

Lunchseminarium om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kvävedioxid Ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i Göteborgsregionen har fastställts under 2018. Annika …

Sista anm.: 2018-12-03
Antal platser: 50
Platser kvar: 31

GENOMFÖRD AKTIVITET

20

Nov

2018

Miljögifter i vatten, analyser från 2017 och 2018

Är du intresserad av att ta del av färska resultat från miljögiftsundersökningar så kan du anmäla dig till vårt lunchseminarie den …

Sista anm.: 2018-11-19
Antal platser: 50
Platser kvar: 27

GENOMFÖRD AKTIVITET

06

Nov

2018

Seminarium om processen kring slutförvaret för använt kärnbränsle

Tisdagen den 6 november kommer advokaten Malin Wikström att informera om den pågående prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle …

Sista anm.: 2018-11-05
Antal platser: 40
Platser kvar: 23

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.