GENOMFÖRD AKTIVITET

02

Feb

Kvällsseminarium om cirkulär ekonomi med paneldiskussion

Cirkulär ekonomi är en megatrend och en nödvändighet för att klimatmålen ska nås eftersom vår materialanvändning utgör ca 50 procent …

Sista anm.: 2023-01-29
Antal platser: 60
Platser kvar: 21

GENOMFÖRD AKTIVITET

01

Dec

2022

Lunchwebbinarium om Taxonomin

EU:s gröna taxonomiförordning - taxonomin - nämns titt som tätt. Om man googlar får man reda på att det är …

Sista anm.: 2022-11-29
Antal platser: 100
Platser kvar: 59

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

Nov

2022

Kvällsseminarium – Rätt för klimatet

I maj i år presenterade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande "Rätt för klimatet", SOU 2022:21. Betänkandet redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen …

Sista anm.: 2022-11-07
Antal platser: 40
Platser kvar: 19

GENOMFÖRD AKTIVITET

29

Sep

2022

Kvällsseminarium – En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens …

Sista anm.: 2022-09-26
Antal platser: 40
Platser kvar: 2

Vill du bli medlem?

Föreningen erbjuder två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen och följ föreningen på LinkedIn.