GENOMFÖRD AKTIVITET

29

Sep

Kvällsseminarium – En modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning

I somras presenterade Miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33. Utredningens …

Sista anm.: 2022-09-26
Antal platser: 40
Platser kvar: 2

GENOMFÖRD AKTIVITET

24

Maj

Ordinarie föreningsstämma med föredrag om Hållbar Kemi 2030

  Välkomna till årets föreningsstämma med föredrag och mingel! Föredragningslista: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av …

Sista anm.: 2022-05-17
Antal platser: 60
Platser kvar: 47

GENOMFÖRD AKTIVITET

04

Maj

Lunchseminarium på temat tekniskt vatten – återvunnet vatten som saknar juridisk definition

Tekniskt vatten betraktas idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att t.ex. minska kranvattenförbrukningen och säkra dricksvattentillgång för …

Sista anm.: 2022-04-29
Antal platser: 50
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

08

Mar

Lunchseminarium på Teams om masshantering och vägledning kring avfallsbegreppet

Lyssna på Helen Lindqvist från Naturvårdsverket när hon berättar om deras kommande vägledning kring användning av avfall för anläggningsändamål. Kommer …

Sista anm.: 2022-03-04
Antal platser: 100
Platser kvar: 46

Vill du bli medlem?

Föreningen erbjuder två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen och följ föreningen på LinkedIn.