GENOMFÖRD AKTIVITET

19

Sep

Studiebesök på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad den 19 september

Har du någon gång undrat var som händer med TV:n efter att du lämnat den på ÅVC:en? Eller vad som …

Sista anm.: 2019-09-12
Antal platser: 30
Platser kvar: 14

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Maj

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag och mat och dryck Tid: 15 maj 2019 kl. 18:00 Plats: Clarion Hotel Post, …

Sista anm.: 2019-05-08
Antal platser: 100
Platser kvar: 76

GENOMFÖRD AKTIVITET

16

Apr

Klimatanpassning i tillståndsprövningar

För de som inte kunde vara med på länsstyrelsens konsultdag den 14 mars erbjuds nu ett nytt tillfälle att ta …

Sista anm.: 2019-04-15
Antal platser: 50
Platser kvar: 32

GENOMFÖRD AKTIVITET

14

Mar

Konsultdag på länsstyrelsen

Länsstyrelsen bjuder in till konsultdag om miljöprövning Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar den 14 mars 2019 en konsultdag med fokus …

Sista anm.: 2019-03-03
Antal platser: 130
Platser kvar: 130

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.