GENOMFÖRD AKTIVITET

10

Maj

Ordinarie Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag. Tid: 10 maj kl. 17.30 Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26   Sista anmälningsdag gäller för …

Sista anm.: 2017-05-10
Antal platser: 50
Platser kvar: 16

GENOMFÖRD AKTIVITET

06

Apr

Lunchseminarium: Luften i Göteborg

Hur står det till med Göteborgsluften? Vi har bra luft - men klarar vi miljökvalitetsnormerna? Erik Bäck, verksamhetsutvecklare på miljöförvaltningen Göteborgs …

Sista anm.: 2017-03-31
Antal platser: 50
Platser kvar: 22

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Mar

Statusrapporter för IED anläggningar-erfarenheter och tips

Välkommen på lunchseminarium om statusrapporter. Industriutsläppsverksamheter ska göra en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom sitt verksamhetsområde. Siv Hansson från …

Sista anm.: 2017-03-04
Antal platser: 50
Platser kvar: 16

GENOMFÖRD AKTIVITET

07

Feb

Platsbesök på dricksvattenverket Alelyckan

Välkomna att komma och se och lyssna på hur det går till att producera dricksvatten och vilka utmaningar som vattenverken …

Sista anm.: 2017-02-06
Antal platser: 30
Platser kvar: 6

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.