KOMMANDE AKTIVITET

10

Mar

Lunchwebbinarium om den nya strandskyddsutredningen (SOU 2020:78)

I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet …

Sista anm.: 2021-03-08
Antal platser: 100
Platser kvar: 38

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Jan

Lunchwebbinarium om Girjas-domen och dess betydelse för miljörätten

Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark …

Sista anm.: 2021-01-25
Antal platser: 100
Platser kvar: 57

GENOMFÖRD AKTIVITET

09

Dec

2020

Lunchwebbinarium om GA Kokotts förslag till avgörande i Skydda skogen

Inom kort kommer EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade målet Skydda skogen där mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har begärt …

Sista anm.: 2020-12-07
Antal platser: 100
Platser kvar: 24

GENOMFÖRD AKTIVITET

03

Dec

2020

Lunchwebbinarium med Naturvårdsverket – Anteckningsskyldighet och rapportering av farligt avfall

Den 1 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft som bl.a. utökade anteckningskraven för den som producerar farligt avfall i …

Sista anm.: 2020-12-01
Antal platser: 100
Platser kvar: 38

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.