GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Apr

Lunchwebbinarium – Kommissionens förslag till ny Batteriförordning

Elektrifieringen ses av många som en av de viktigaste lösningarna för att komma bort från de fossila bränslena. I framtiden …

Sista anm.: 2021-04-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 71

GENOMFÖRD AKTIVITET

30

Mar

Lunchwebbinarium – Hur ska vi klara klimatmålen?

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till …

Sista anm.: 2021-03-26
Antal platser: 100
Platser kvar: 100

GENOMFÖRD AKTIVITET

10

Mar

Lunchwebbinarium om den nya strandskyddsutredningen (SOU 2020:78)

I juli 2019 tillsatte regeringen en ny utredning med syfte att utreda åtgärder för att ytterligare differentiera strandskyddet eftersom behovet …

Sista anm.: 2021-03-08
Antal platser: 100
Platser kvar: 33

GENOMFÖRD AKTIVITET

27

Jan

Lunchwebbinarium om Girjas-domen och dess betydelse för miljörätten

Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 det så kallade Girjas-målet som handlar om rätten till småviltsjakt och fiske på mark …

Sista anm.: 2021-01-25
Antal platser: 100
Platser kvar: 57

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av medlemsskap har föreningen två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer.