GENOMFÖRD AKTIVITET

28

Okt

”Elen eller ålen?” Seminarium på tema omprövning av vattenkraft

Efter en period med digitala träffar välkomnar vi nu medlemmarna till ett seminarium på Handels den 28 oktober kl 17:30! Kvällen …

Sista anm.: 2021-10-25
Antal platser: 50
Platser kvar: 23

GENOMFÖRD AKTIVITET

15

Sep

Lunchwebbinarium om artskyddsutredningen med Christina Olsen Lundh

I juni lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” till regeringen för vidare behandling. Utredningens uppdrag …

Sista anm.: 2021-09-13
Antal platser: 100
Platser kvar: 21

GENOMFÖRD AKTIVITET

25

Maj

Ordinarie föreningsstämma och föredrag Jonas Ebbesson

Tid: Tisdag 25 maj 2021 kl. 17:30 Plats: Digitalt möte via Zoom (inloggningslänk kommer att skickas ut till samtliga anmälda) Föredragningslista: Val …

Sista anm.: 2021-05-21
Antal platser: 100
Platser kvar: 75

GENOMFÖRD AKTIVITET

12

Maj

Lunchwebbinarium om EU-​domstolens förhandsavgörande i de uppmärksammade målen ”Skydda skogen”

Den 4 mars 2021 meddelade EU-domstolen slutligen dom i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19, rörande begäran om förhandsavgörande från …

Sista anm.: 2021-05-10
Antal platser: 100
Platser kvar: 32

Vill du bli medlem?

Föreningen erbjuder två typer av medlemsskap; medlemsskap för enskild medlem eller vänföretag.

Aktiviteter

Föreningen anordnar sammankomster för medlemmarna med föredrag och diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor.

Om föreningen

Ett forum för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor.

Kontakt

Kontakta någon av oss i styrelsen och följ föreningen på LinkedIn.